Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Informatika

Při výuce informatiky, ale i dalších předmětů na druhém stupni, používáme programy až na výjimky bezplatně dostupné na internetu.

Kancelářský software

Používáme komerční kancelářský balík MS Offic, zejména programy MS Word, MS Excel a MS Powerpoint. Všechny zadávané úkoly lze ovšem splnit i v jeho starších nebo novějších verzích, případně použít jen mírně odlišnou aplikaci OpenOffice.org, která je k dispozici zadarmo.

Kromě zmíněných programů je možné také použít online aplikaci Google Dokumenty (v tom případě je nutný mít účet u Googlu účet – lze ho zřídit před prvním použití).

Grafické programy

Při výuce základů kreslení používáme Malování, které je součástí operačního systému MS Windows. V operačním systému Linux ho lze nahradit velmi podobným programem KolourPaint.

Ve vyšších ročnících se žáci učí pracovat s vektorovou grafikou v programu Inkscape. Pro editaci fotografií a vytváření bitmapové grafiky používáme editor Gimp.