Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Informace, které se týkají nabídky oborů vzdělání, podmínek a průběhu přijímacího řízení na střední školy mohou žáci 9. ročníku, žáci vycházející z nižších ročníků i jejich rodiče získat od paní učitelky Olgy Hrudkové, poradkyně pro 2. stupeň.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou v lednu každé pondělí od 13 do 14 hodin, případně kdykoli po domluvě s Mgr. Olgou Hrudkovou.

Žáci si mohou zapůjčit Atlas školství 2019/2020 v tištěné podobě (přehled škol v Ústeckém kraji). Informační letáky s nabídkou studijních i učebních oborů a informace k průběhu přijímacího řízení jsou vyvěšeny na nástěnce k volbě povolání v přízemí školní budovy. Informace je možno také vyhledat na portálu www.msmt.cz nebo www.atlasskolstvi.cz. Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Dny otevřených dveří

Žáci i rodiče mohou využít Dny otevřený dveří v jednotlivých středních školách. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny v Atlasu školství.

Test profesní orientace

Nerozhodnutí žáci mohou využít nabídky Úřadu práce Chomutov a udělat si svůj test profesní orientace. Informace poskytne: Naděžda Grundová, tel. 950 118 411, e-mail: nadezda.grundova@uradprace.cz

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2020,v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.

Přihlášku podává uchazeč přímo řediteli střední školy, o kterou má zájem. Přihlášky vyplní a předá žákům výchovná poradkyně Mgr. Olga Hrudková. Žákům také vydá zápisové lístky. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Přijímací zkoušky se konají v těchto termínech:

  • Termín č. 1: 14. 4. 2020
  • Termín č. 2: 16. 4. 2020
  • Šestileté gymnázium: 15. 4. 2020

 

Ke stažení