Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

l

Distanční vyučování

Podklady pro distanční výuku jsou k dispozici ve službě MS Teams.

Naše fotogalerie

Domů

Povinné roušky

Vážení rodiče, žáci a žákyně, dle v tuto chvílí dostupných informací bude od zítřejšího dne, tj. od 10. září 2020, povinné nošení roušek ve společných prostorách školy. Je tedy nutné, aby žáci již zítra přišli do školy vybaveni rouškami a sáčkem na odkládání roušky....

číst více

Hurá do školy!

Začátek školního roku zahájili druháci a třeťáci trochu netradičně. Odsunuli nadepisování sešitů a obalování knih na později a strávili spolu hned tři aktivní dopoledne. Za zajímavým programem se vydali do Chomutovské knihovny, pohádkové postavičky obdivovali při...

číst více

Organizace dne 1. září v prvním ročníku

Vážení rodiče, na základě doporučení města, které je přiloženo, proběhne první školní den pro žáky prvních ročníků takto: Sraz před školou v 8.10Odchod do tříd s třídní učitelkou v 8.15Vstup do školy bude umožněn žákovi v doprovodu nejvýše dvou osob s rouškou (žák...

číst více

Upozornění pro rodiče a strávníky

Od 1. 9. 2020 dochází k následujícím změnám: Až do odvolání se vaří pouze jedno hlavní jídlo.Odběr jídla do jídlonosiče je možný od 11:00 – 11:30 hodin následujícím způsobem. Osobě pověřené odběrem stravy nebude umožněn vstup do prostoru školní jídelny.  Je nutné...

číst více

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků

V úterý 1. září 2020 v 7.40 hodin se letošní prvňáčci sejdou se svými třídními učitelkami před školou. Poté všichni společně – prvňáčci a jejich zákonní zástupci – půjdou do tříd. Tento den si děti mohou vzít s sebou aktovku a kornout. Ve třídách sdělí...

číst více

Informace pro strávníky

Přihlášky ke stravování na školní rok 2020/2021 jsou k dispozici: v kanceláři školní jídelnyna této stránce Přihlášku podepisuje zákonný zástupce strávníka, včetně informovaného souhlasu. Prosíme rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu a nadále chtějí pokračovat...

číst více

Výuka 6.–9. ročníků od 8. června 2020

Vážení rodiče, žáci a žákyně, od pondělí 8. 6. 2020 mohou nastoupit žáci 6.–9. ročníků zpátky do škol. Nejedná se o klasickou výuku, ale  o třídnické hodiny a konzultace (vyklizení šatních skřínek, hodnocení z jednotlivých předmětů, předložení...

číst více

Třída s rozšířenou výukou matematiky – 6. ročník

Přijímací zkouška z matematiky proběhne 8. 6. 2020 v době od 8:00 a 8:15 v budově školy ve Školní ulici. Žáky si před školou postupně vyzvedne pověřená osoba. Přihlášení žáci z 5. ročníků budou rozděleni do dvou skupin podle učeben, kde zkouška proběhne: učebna č. 5 a...

číst více

Školní družina 2020/2021

Žádáme rodiče včetně rodičů budoucích žáků 1. ročníků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021, aby žáka přihlásili do 26. června 2020, popř. v posledním srpnovém týdnu. Žádost o zařazení dítěte do školní družiny můžete vyplnit elektronicky a...

číst více

Školní jídelna od 25. května 2020

Vážení rodiče, pokud se bude vaše dítě od 25. 5. 2020 stravovat ve školní jídelně, upozorňuji vás, že z hygienických a organizačních důvodů nebudeme vydávat obědy do přinesených nádob. Oběd je nutné odhlásit telefonicky nejpozději v den odběru do 7:00. Pokud měl žák...

číst více

Přijímací zkoušky na střední školy

Termín jednotné přijímací zkoušky ke studiu na SŠ je: 8. 6. 2020 pro žáky devátých ročníků (čtyřleté maturitní obory )9. 6. 2020 pro žáky sedmých ročníků (víceletá gymnázia)Přijímací zkouška má dvě části:test z českého jazyka s časovou dotací 70 minuttest z matematiky...

číst více

Informace

Školní družina Poplatek za školní družinu za měsíce březen, duben, květen a červen bude žákům 1. a 2. ročníků převeden na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020. Žáci, kteří příští rok družinu nebudou navštěvovat, obdrží poplatky zpět. Školní jídelna...

číst více

Výuka 9. ročníků

Vážení rodiče, od pondělí 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd do škol. Nebude probíhat klasická výuka dle rozvrhu, ale vše bude zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Z uvedeného důvodu budou navštěvovat školu pouze žáci, kteří budou absolvovat přijímací...

číst více

Učíme se společně

Člověk v tísni, o.p.s., jako realizátor projektu „Učíme se společně“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011716 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR), nabízí...

číst více

Zápis do prvních tříd ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto náhradním termínu: 20....

číst více

Přijímací zkoušky na střední školy

Podle sdělení ministra školství ze dne 23. března 2020 se přijímací zkoušky budou konat v nově stanoveném termínu a to nejpozději do čtrnácti dnů od opětovného otevření škol a zahájení školní výuky. Bude stanoven jen jeden řádný termín a termín náhradních zkoušek....

číst více

Informace po dobu uzavření školy

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřeními vlády ze dne 15. 3. 2020 sděluji: Úřední hodiny Pouze v budově ve Školní ulici (i pro budovu v Beethovenově ulici): pondělí: 8:00–11:00středa: 8:00–11:00 V případě potřeby pište na...

číst více

Informace strávníkům a jejich rodičům

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu České republiky ze dne 10.března 2020 o uzavření škol, tudíž i provozu školní jídelny, byly odhlášeny a dále budou až do odvolání odhlášeny obědy všem strávníkům. Jakmile bude nařízení vlády zrušeno a žáci začnou opět...

číst více

Ošetřovné

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): informace na webu České správy sociálního zabezpečení „Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu...

číst více

Oznámení

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k vývoji epidemie v Evropě rozhodla Bezpečnostní rada státu o uzavření  základních škol od 11. 3. 2020 do odvolání. V provozu nebude škola, školní družina ani školní jídelna (není nutné odhlašovat obědy,...

číst více

První pomoc základem všeho

„Umíš podat první pomoc?“ Právě na tuto otázku si odpovědělo několik žáků z osmé a deváté třídy. V OC Chomutovka se ve čtvrtek 5. března 2020 konala soutěž, jejímž cílem bylo podat co nejlepší a nejefektivnější první pomoc. Organizace akce se zhostila Zdravotnická...

číst více

Deskohrátky

Žáci páté třídy z prvního stupně ZŠ Školní navštívili Deskohrátky v Městské knihovně Chomutov. S velkým nadšením si mohli vyzkoušet s kamarády deskovky, najít parťáka na hraní, užít si zábavné odpoledne.  Ing. Barbora Šimková

číst více