Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

l

Distanční vyučování

Podklady pro distanční výuku jsou k dispozici ve službě MS Teams.

Naše fotogalerie

Domů

Provoz školy od 24. května 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,od 24. května 2021 navštěvují školu žáci všech ročníků. Testování žáků na Covid-19 bude probíhat 1× týdně (v pondělí). Nadále platí nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor). V provozu bude školní družina, jídelna a...

číst více

Pěstování rostlin

Žáci 7. D v hodinách přírodopisu sázeli různé druhy semínek jako slunečnice, čočka, řeřicha, paprika, rajčata a mnoho dalších. Žáci měli možnost pozorovat vývoj rostliny od semena přes klíček až po rostlinu. Naučili se základním pravidlům při práci s rostlinkami a...

číst více

Provoz školy od 17. května 2021

Výuka Od 17. května budou chodit do školy všichni žáci prvního stupně. Na druhém stupni bude pokračovat rotační výuka: 6. a 8. ročník: distanční výuka (žáci zůstávájí doma)7. a 9. ročník: prezenční výuka (žáci jsou ve škole) Školní družina Školní družina bude fungovat...

číst více

Výuka od 10. května 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata, od 10. května 2021 nastoupí do školy žáci druhého stupně na tzv. rotační výuku. Vždy jeden týden budou žáci ve škole, druhý týden bude výuka probíhat distančně (žáci budou doma). V týdnu od 10. května 2021 nastoupí do školy žáci 6. a...

číst více

Den Země

Den Země (22. dubna) je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem je připomenout dětem potřebu uvědomění si ochrany přírody. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme si našli čas na oslavu Země a tak jsme se...

číst více

Testování před přijímacími zkouškami

Vážení zákonní zástupci a žáci, došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na střední školy se budou konat mezi 3. a 19. květnem 2021. Přesné datum, čas a organizaci přijímací zkoušky se uchazeč dozví od příslušné střední školy. Náhradní termín je...

číst více

Co se děje v prázdné třídě 2. A

Žáčci 2. A popustili uzdu fantazie a vymýšleli, co se asi děje ve třídě, když tam nikdo není. Byla jedna prázdná třída.V té třídě ležela na zemi křída.Na křídu padal prach.Domča z toho dostal strach.V tu chvíli na učitelku nechtěně baf. Dominik Duda Byla jednou jedna...

číst více

Testování žáků na COVID-19

Přítomnost žáků na prezenční výuce od 12. dubna 2021 je podmíněna účastí žáka na testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny. Testování probíhá tzv. samoodběrem, tj. žáci je provádí sami. U žáků 1.–3. ročníku je možná účast...

číst více

Péče o děti pracovníků IZS od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, kteří jste nám svěřili své děti v rámci péče o děti pracovníků IZS, oznamuji, že péče o tyto děti na naší škole končí dne 9. dubna 2021. Dle pokynů MŠMT se o děti pracovníků IZS postarají základní i mateřské školy, které děti běžně...

číst více

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chlapci a děvčata, oznamuji, že od 12. dubna do 16. dubna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku tyto třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A V týdnu od 19. dubna do 23. dubna budou ve škole třídy:1. B, 2. B, 3. B. 4. B, 5. B...

číst více

Péče o děti pracovníků IZS během Velikonoc

Vážení pracovníci IZS, oznamuji, že se o vaše děti postaráme ve čtvrtek 1. dubna 2021 v době od 6.00 do 18.30. Ve dnech 2. dubna a 5. dubna 2021 je škola uzavřena a péče o děti pracovníků IZS není v provozu. Přeji pohodové velikonoční svátky. Mgr. Vlasta...

číst více

Zápis do prvních tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu 1. 4. až 30. 4. 2021....

číst více

Péče o děti pracovníků IZS od 1. března 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, od pondělí 1. března 2021 jsme připraveni se postarat o vaše děti do 10 let v budově v Beethovenově ulici v Chomutově. Služba je určena rodičům a zákonným zástupcům dětí ve věku dva až deset let, kteří pracují ve...

číst více

Nový časopis

Na naší škole začal vycházet nový školní časopis s názvem Pegas. Je určen dětem, učitelům, rodičům a všem, kteří s naší školou spolupracují. V prvním čísle jsme si mohli přečíst zážitky dětí z výletů, z různých soutěží i z Halloweenu. Nechyběla anketa: Čeho se bojíš?...

číst více

Péče o děti pracovníků IZS v době jarních prázdnin

Vážení rodiče, vzhledem k relativně nízkému zájmu rodičů, rozhodl pan hejtman, že nebude vykonávána péče o děti pracovníků IZS podle rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 477/2020/COV19 a 478/2021/COV19 v době jarních prázdnin. V době od 8. do 12. února 2021 nebude...

číst více

Vysvědčení za první pololetí

Vážení rodiče, chlapci a děvčata, za první pololetí školního roku  bude vydáván výpis z vysvědčení. Žáci 1., 2. a speciálních tříd obdrží výpis z vysvědčení 28. ledna 2021. V době od 28. ledna bude hodnocení ostatních žáků přístupné v Bakalářích a výpis z vysvědčení...

číst více

Péče o děti pracovníků IZS 29. 1. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nízkému zájmu rodičů nebude v pátek 29. ledna 2020 (pololetní prázdny) vykonávána péče o děti pracovníků IZS. Od pondělí 1. února 2021 se na vaše děti opět těšíme. Vlasta Marková

číst více

Péče o děti pracovníků IZS od 4. 1. 2021 do odvolání

Vážení rodiče, zákonní zástupci, sdělujeme Vám tímto, že v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378, poskytujeme péči o děti pracovníků IZS stanovených rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje na ZŠ Školní 1480 (v části školy v Beethovenově ulici),...

číst více

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata, od 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníků a žákům speciálních tříd v 1. až 8. ročníku. Jejich výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním...

číst více

Provoz školy od 21. 12. 2020

V době od 21. prosince 2020 do 3. ledna 2021 mají žáci prázdniny, neprobíhá tedy distanční výuka ani provoz školní družiny.Dne 4. ledna 2021 nastoupí do školy žáci prvního stupně, 6., 9. tříd a tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 8. A. Ostatní třídy...

číst více

Krabice od bot

Ve dnech od 30. listopadu do 4. prosince 2020 proběhla opět v naší škole charitativní akce Krabice od bot, které se mohli zúčastnit žáci naší školy. Jednalo se o předvánoční sbírku, která měla za cíl potěšit děti z chudých rodin v České republice. Žáci druhého stupně...

číst více