Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Naše fotogalerie

Domů

2. zasedání žákovského parlamentu

počet zúčastněných: 29 zástupcůpočet nepřítomných: 13 zástupců Cíle 2. zasedání : Seznámení zástupců tříd se stanoviskem ředitelky školy k minulým návrhůmSeznámení zástupců tříd s charitativním projektem „Krabice od bot“Nové návrhy jednotlivých tříd Předložené návrhy...

číst více

Exkurze za energiemi

Asi každý z nás si pod pojmem energie dokáže něco představit. Proto si mnoho lidí myslí, že ji zná. Ovšem to, co jsme viděli, nás přesvědčilo o opaku. V pátek 29. listopadu 2019 se naše třída 9. A vydala na ESOZ, kde nám bylo představeno mnoho zajímavých věcí z...

číst více

Čertí rej 2. D

Dne 28. listopadu 2019 spala třída 2. D ve škole. Tentokrát byl tématem spaní Čertí rej. V 18 hodin se otevřela školní pekelná brána a do pekla vešlo čtrnáct malých čertic, čertíků a tři velké čertice. Všichni se těšili na čertovskou diskotéku, vyhlášení...

číst více

Sbírka pro psí útulek

Vážení rodiče,tak jako loňský rok bych ráda uspořádala vánoční sbírku pro psí útulek Chomutov a Jirkov. Loni měli obrovskou radost za vše, co jste poslali a velmi jim to pomohlo. Útulek jsem kontaktovala i tento rok a rádi přivítají další pomoc. Sama jsem byla...

číst více

Skokan

145, 118, 107, 103, to jsou čísla, která představují počet přeskoků švihadla za jednu minutu některých našich žáků 1. stupně. Ve sportovní soutěži nazvané Skokan si žáci poměřili svoje síly mezi sebou ve třídě a zároveň jednotlivé třídní kolektivy v rámci ročníku....

číst více

Akce 1. A

V minulém týdnu se žáci 1. A zúčastnili dvou akcí. Hudební kolotoč nás provedl základy hudební výchovy a při tělocviku jsme vyzkoušeli házenou pod vedením zkušených trenérů.

číst více

Muzeum není nuda

Páťáci ze ZŠ Školní byli zvědaví s čím si jejich babičky a dědečkové hráli. V chomutovském muzeu zjistili, že žádné mobily a tablety to nebyly. Naopak se jednalo o hračky ze dřeva a plastu, které měly i pro dnešní děti své kouzlo. Pracovníci muzea ochotou nešetřili a...

číst více

Jóga v 5. C

Žáci 5. C ze Základní školy Školní Chomutov nadšeně přijali nabídku třídní učitelky paní Šimkové a pozvali úžasnou a velmi zkušenou lektorku jógy paní Hanku Kořínkovou, aby s nimi zkusila základy dětské jógy. Dětská jóga dává dětem dobrý pohybový základ do života....

číst více

Žáci 9. A na soutěži Mladý ekonom

Dne 14. listopadu 2019 se tři žáci z 9. A zúčastnili třetího ročníku soutěže pro žáky základních škol chomutovského regionu Mladý ekonom Ústeckého kraje 2019. Soutěž probíhala na Obchodní akademii v Chomutově. Mezi soutěžní témata patřily bankovní a nebankovní půjčky...

číst více

Vyjádření ředitelky před třídními schůzkami

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, máte-li zájem o vyjádření k situaci, která je v souvislosti se školou prezentována v médiích a na Facebooku, dostavte se před třídními schůzkami do budovy ve Školní ulici. Datum: 20. 11. 2019Místo: chodba školy před sborovnou ve...

číst více

1. zasedání žákovského parlamentu

Počet zúčastněných: 35 zástupcůPočet nezúčastněných: 7 zástupců Cíle 1. zasedání Přivítání zvolených zástupců ŽP a předání certifikátu paní ředitelkouPředstavení koordinátorky ŽP p. HrazdirovéZvolení funkcí – zapisovatel, ilustrátor, fotodokumentarista (další funkce...

číst více

Člověk v tísni navštívil 9.A

Dne 13. listopadu 2019 na naší škole vystoupili zástupkyně organizace Člověk v tísni, kteří naši třídu 9. A seznámili s projektem, ukázali nám, jak a kde jejich pomoc funguje a hlavně nás seznámili s tím, jak můžeme pomoci my. Tato organizace totiž mimo jiné...

číst více

Zvolení zástupci žákovského parlamentu

4. A – Adéla Kopecká, Michaela Himmelová4. B – Adéla Rolová, Tereza Dondová4. D – Michal Štorek, Natálie Kunešová5. A – Kateřina Záveská, Matyáš Kotulič5. B – Barbora Kručková, Natálie Jarošová5. C – Nela Daniela Mazancová, Lukáš Zvadil5. D – Denis Mervart, Jiří...

číst více

Exkurze na ESOZ

Dne 4. listopadu 2019 jsme se z naší školy vydali na střední školu ESOZ v Chomutově. Když jsme tam dorazili, tak si nás s úsměvem na tváři vyzvedl pan učitel Evžen Snášel. Poté jsme se přesunuli do učebny fyziky, kde nám pan učitel vysvětloval, na jakém principu...

číst více

Výuka dne 6. 11. 2019

Ředitelka školy oznamuje, že dne 6. listopadu 2019 bude ve škole probíhat vyučování dle rozvrhu. Provoz školní družiny a jídelny je také zajištěn.

číst více

Halloween v 5. D

Dopředu jsme připravili, projektový den. Dýně jsme si vydlabali a třídu krásně vyzdobili. S pavučinou počítali, ze slov příběhy vymýšleli. V angličtině zpívali, pak všichni pavučiny stříhali. Moc se nám to líbilo a krásně se nám...

číst více

Energie pod pokličkou

Dne 21. 10. 2019 jsme šli s naší třídou na exkurzi do ESOZ v Chomutově, kde jsme se seznámili s výrobou a přenosem elektrické energie. Provázel nás pan učitel Evžen Snášel, který nám vysvětlil, jak fungují různé druhy elektráren, např. geotermální využívají...

číst více

Zvládneme to sami

Žáčci 1. A se od začátku školního roku naučili spoustu věcí a ve čtvrtek si vše zopakovali na různých stanovištích, které jim paní učitelka připravila. Procvičili hlásky a posloupnost pohádky, sčítání a  odčítání do 4, větší – menší – rovná se a psaní číslic. Jedno...

číst více