Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Ostatní

Staročeské Vánoce

Ve čtvrtek 12. prosince se šli prvňáčci z 1. A a 1. B podívat na Staročeské Vánoce. Shlédli pohádku, mohli si vyzkoušet výrobu hřebíků, svícnů, zazvonit si na zvoneček přání a orazítkovat poštu pro Ježíška. Podívali jsme se na práci kováře, kuchaře a v závěru každý...

číst více

Projektový den Senát ČR

Dne 4. prosince 2019 se vydaly třídy 5. A a 9. A v rámci projektu na exkurzi do Senátu ČR v Praze. Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se šla seznámit s historií budovy Valdštejnského paláce a prošla si s paní průvodkyní všechny dostupné části....

číst více

Jóga v 5. C

Žáci 5. C ze Základní školy Školní Chomutov nadšeně přijali nabídku třídní učitelky paní Šimkové a pozvali úžasnou a velmi zkušenou lektorku jógy paní Hanku Kořínkovou, aby s nimi zkusila základy dětské jógy. Dětská jóga dává dětem dobrý pohybový základ do života....

číst více

Vyjádření ředitelky před třídními schůzkami

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, máte-li zájem o vyjádření k situaci, která je v souvislosti se školou prezentována v médiích a na Facebooku, dostavte se před třídními schůzkami do budovy ve Školní ulici. Datum: 20. 11. 2019Místo: chodba školy před sborovnou ve...

číst více

Výuka dne 6. 11. 2019

Ředitelka školy oznamuje, že dne 6. listopadu 2019 bude ve škole probíhat vyučování dle rozvrhu. Provoz školní družiny a jídelny je také zajištěn.

číst více

Zahájení školního roku

Vyučování na začátku školního roku 2019/2020 probíhá v pondělí 2. září od 8 do 9 hodin a v úterý 3. září vyučování končí ve 12.35 (po páté vyučovací hodině). Obědy se budou 2. září vydávat ve spodní jídelně od 11 do 13 hodin.

číst více

Volná pracovní místa

Přijmeme učitele/učitelku druhého stupně s nástupem od 1. srpna 2019. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 603 433 790 nebo pošlete e-mail na adresu markova@zakladni-skola.cz.

číst více

Velikonoční dílny na 1. stupni

Dne 17. dubna 2019 uspořádala třída 8. A na prvním stupni velikonoční dílny. Vyráběli jsme s dětmi výrobky z různých materiálů, tím jsme vyzkoušeli zručnost dětí. Dětem se výroba výrobků velice líbila. Stejně tak i nám žákům 8. A. Učitelé byli též spokojeni. Už teď se...

číst více

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd

Do prvního ročníku byli přijati: CH1, CH2, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š10, Š11, Š12, Š13M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F10, F11, F12T1, T2, T3, T5, T7, T8, T9, T10, T13, T14B1, B2, B4, B5, B6,...

číst více

Ukliďme Chomutov aneb pomáháme, protože chceme

První týden v dubnu se naše škola zúčastnila akce Ukliďme Česko, která proběhla v celé republice. Žáci prvního i druhého stupně se vydali do okolí uklízet nepořádek, který zůstal po zimě. Přesto, že technické služby v posledních týdnech vyčistily většinu ulic, stále...

číst více