Země – Klíč pro život

Děti z 6. D pod vedením Mgr. Michala Křečka a asistentky Kateřiny Vyhlasové pracovaly na projektu zaměřeném na klimatické změny. Projekt je propojený s mottem naší školy „Škola – klíč pro život“ aneb Země – je klíč pro život. K vytvoření postav...

Projektový den Až se sejdeme ve škole

V prvních týdnech po návratu do školy z distanční výuky, proběhl ve škole na 1. stupni v rámci prevence projekt nazvaný Až se sejdeme ve škole. Žáci si v prvních dnech, kdy se po dlouhé době opět viděli se svými kamarády, obnovovali pomocí her a...

Pěstování rostlin

Žáci 7. D v hodinách přírodopisu sázeli různé druhy semínek jako slunečnice, čočka, řeřicha, paprika, rajčata a mnoho dalších. Žáci měli možnost pozorovat vývoj rostliny od semena přes klíček až po rostlinu. Naučili se základním pravidlům při práci s rostlinkami a...

Den Země

Den Země (22. dubna) je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem je připomenout dětem potřebu uvědomění si ochrany přírody. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme si našli čas na oslavu Země a tak jsme se...

Co se děje v prázdné třídě 2. A

Žáčci 2. A popustili uzdu fantazie a vymýšleli, co se asi děje ve třídě, když tam nikdo není. Byla jedna prázdná třída.V té třídě ležela na zemi křída.Na křídu padal prach.Domča z toho dostal strach.V tu chvíli na učitelku nechtěně baf. Dominik Duda Byla jednou jedna...