Péče o děti pracovníků IZS od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, kteří jste nám svěřili své děti v rámci péče o děti pracovníků IZS, oznamuji, že péče o tyto děti na naší škole končí dne 9. dubna 2021. Dle pokynů MŠMT se o děti pracovníků IZS postarají základní i mateřské školy, které děti běžně...

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chlapci a děvčata, oznamuji, že od 12. dubna do 16. dubna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku tyto třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A V týdnu od 19. dubna do 23. dubna budou ve škole třídy:1. B, 2. B, 3. B. 4. B, 5. B...

Péče o děti pracovníků IZS během Velikonoc

Vážení pracovníci IZS, oznamuji, že se o vaše děti postaráme ve čtvrtek 1. dubna 2021 v době od 6.00 do 18.30. Ve dnech 2. dubna a 5. dubna 2021 je škola uzavřena a péče o děti pracovníků IZS není v provozu. Přeji pohodové velikonoční svátky. Mgr. Vlasta...

Nové termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi posunulo MŠMT termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 takto: Pro obory s maturitní zkouškou platí tyto termíny: 1. termín: 3. května 20212. termín: 4. května 2021 Pro víceletá gymnázia platí tyto termíny: 1....

Zápis do prvních tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu 1. 4. až 30. 4. 2021....