Školní družina 2020/2021

Žádáme rodiče včetně rodičů budoucích žáků 1. ročníků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021, aby žáka přihlásili do 26. června 2020, popř. v posledním srpnovém týdnu. Žádost o zařazení dítěte do školní družiny můžete vyplnit elektronicky a...

Školní jídelna od 25. května 2020

Vážení rodiče, pokud se bude vaše dítě od 25. 5. 2020 stravovat ve školní jídelně, upozorňuji vás, že z hygienických a organizačních důvodů nebudeme vydávat obědy do přinesených nádob. Oběd je nutné odhlásit telefonicky nejpozději v den odběru do 7:00. Pokud měl žák...

Přijímací zkoušky na střední školy

Termín jednotné přijímací zkoušky ke studiu na SŠ je: 8. 6. 2020 pro žáky devátých ročníků (čtyřleté maturitní obory )9. 6. 2020 pro žáky sedmých ročníků (víceletá gymnázia)Přijímací zkouška má dvě části:test z českého jazyka s časovou dotací 70 minuttest z matematiky...

Informace

Školní družina Poplatek za školní družinu za měsíce březen, duben, květen a červen bude žákům 1. a 2. ročníků převeden na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020. Žáci, kteří příští rok družinu nebudou navštěvovat, obdrží poplatky zpět. Školní jídelna...

Výuka 9. ročníků

Vážení rodiče, od pondělí 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd do škol. Nebude probíhat klasická výuka dle rozvrhu, ale vše bude zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Z uvedeného důvodu budou navštěvovat školu pouze žáci, kteří budou absolvovat přijímací...