Staročeské Vánoce

Ve čtvrtek 12. prosince se šli prvňáčci z 1. A a 1. B podívat na Staročeské Vánoce. Shlédli pohádku, mohli si vyzkoušet výrobu hřebíků, svícnů, zazvonit si na zvoneček přání a orazítkovat poštu pro Ježíška. Podívali jsme se na práci kováře, kuchaře a v závěru každý...

Projektový den Senát ČR

Dne 4. prosince 2019 se vydaly třídy 5. A a 9. A v rámci projektu na exkurzi do Senátu ČR v Praze. Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se šla seznámit s historií budovy Valdštejnského paláce a prošla si s paní průvodkyní všechny dostupné části....

Jóga v 5. C

Žáci 5. C ze Základní školy Školní Chomutov nadšeně přijali nabídku třídní učitelky paní Šimkové a pozvali úžasnou a velmi zkušenou lektorku jógy paní Hanku Kořínkovou, aby s nimi zkusila základy dětské jógy. Dětská jóga dává dětem dobrý pohybový základ do života....

Vyjádření ředitelky před třídními schůzkami

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, máte-li zájem o vyjádření k situaci, která je v souvislosti se školou prezentována v médiích a na Facebooku, dostavte se před třídními schůzkami do budovy ve Školní ulici. Datum: 20. 11. 2019Místo: chodba školy před sborovnou ve...