Co se děje v prázdné třídě 2. A

Žáčci 2. A popustili uzdu fantazie a vymýšleli, co se asi děje ve třídě, když tam nikdo není. Byla jedna prázdná třída.V té třídě ležela na zemi křída.Na křídu padal prach.Domča z toho dostal strach.V tu chvíli na učitelku nechtěně baf. Dominik Duda Byla jednou jedna...

Testování žáků na COVID-19

Přítomnost žáků na prezenční výuce od 12. dubna 2021 je podmíněna účastí žáka na testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny. Testování probíhá tzv. samoodběrem, tj. žáci je provádí sami. U žáků 1.–3. ročníku je možná účast...

Péče o děti pracovníků IZS od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, kteří jste nám svěřili své děti v rámci péče o děti pracovníků IZS, oznamuji, že péče o tyto děti na naší škole končí dne 9. dubna 2021. Dle pokynů MŠMT se o děti pracovníků IZS postarají základní i mateřské školy, které děti běžně...

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chlapci a děvčata, oznamuji, že od 12. dubna do 16. dubna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku tyto třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A V týdnu od 19. dubna do 23. dubna budou ve škole třídy:1. B, 2. B, 3. B. 4. B, 5. B...

Péče o děti pracovníků IZS během Velikonoc

Vážení pracovníci IZS, oznamuji, že se o vaše děti postaráme ve čtvrtek 1. dubna 2021 v době od 6.00 do 18.30. Ve dnech 2. dubna a 5. dubna 2021 je škola uzavřena a péče o děti pracovníků IZS není v provozu. Přeji pohodové velikonoční svátky. Mgr. Vlasta...