Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Auto*mat Na Zelenou

– kategorie:

Hlavním cílem projektu Auto*mat Na Zelenou je zajistit vyšší bezpečnost dětí na cestě do školy. Zvýšit počet žáků, kteří se dopravují do školy pěšky nebo na kole. Upevnit a vštípit pravidla silničního provozu a dopravního chování. Dále pak zvýšit informovanost o možnostech přepravy na kratší vzdálenosti s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a podnítit tak zájem o environmentalistiku (výchova k občanství a ke zdraví, zdravému životnímu stylu). Zapojit rodiče a žáky školy do jednání o dopravní situaci v okolí školy a vzhledu města Chomutov.

Město v rámci programu obnovy řeší problémově lokality a přijímá podněty od občanů. V únoru a březnu 2010 je na řadě třetí vlna této iniciativy, která se mimo jiné týká též ulice Beethovenovy a Školní. Základní škola Školní v rámci tohoto projektu příležitosti využije k projednání vlastních podnětů týkajících se dopravy v okolí školy a se zastupiteli města o nich bude následně jednat.)

Využití a přínos projektu pro dlouhodobou strategii rozvoje školy

  • Zjištění a odstranění rizikových míst v okolí školy z hlediska dopravní bezpečnosti, vznik dlouhodobé strategie školy na podporu udržitelné mobility.
  • Zajištění možnosti dopravy do školy na kolech, bruslích, skateboardu a jiných šetrných způsobů dopravy, zbudování cyklostezky do školy, celkové zlepšení dopravně bezpečnostní situace v okolí školy.
  • V rámci ŠVP je dopravní výchova zahrnuta do výuky několika předmětů, do budoucna plánujeme rozšíření výuky i praktických aktivit (jedno- a vícedenní cyklistické kurzy, závody na kolečkových bruslích…).
  • V případě úspěšné realizace projektu bychom chtěli seznámit širší veřejnost s projektem, nabídnout možnosti a  zkušenosti dalším školám.
  • Nadále spolupracovat s Policií ČR a rozvíjet tak dopravní gramotnost, spolupracovat s Magistrátem města Chomutov ve smyslu dalšího rozvoje turistických a cyklistických tras.
  • Spolupráce s městem v rámci programu obnovy – město Chomutov řeší problémové lokality a přijímá podněty od občanů. ZŠ Školní v rámci tohoto projektu příležitosti využije k projednání vlastních podnětů týkajících se dopravy v okolí školy a se zastupiteli města o nich bude následně jednat.
  • Zbudování plně funkčního uzamykatelného přístřešku pro jízdní kola.
  • Dalším krokem je zbudování venkovní učebny, která bude korespondovat s přístřeškem na kola.

Prezentační video

Související

PřílohaVelikost
Návrhy přileb a dresů374.44 KB
To School by Bike Compilation304.78 KB
2010-03-23 Monitoring silničního provozu4.55 MB
2010-03-23 Policistou na jeden den (tisková zpráva)750.25 KB
2010-03-24 BESIP (přednáška)2.66 MB
2010-04-16 OMEGA (tisková zpráva)5.05 MB
2010-04-26 Cyklovýlet Škrle1.48 MB
2010-04-28 Na kole do školy (foto, prezentace)28.01 MB
2010-05-14 Dopravní soutěž mladých cyklistů10.95 MB
2010-05-17 Interaktivní způsob dopravy SKKS541.57 KB
2010-05-18,19,20 Cyklistický kurz5.34 MB
2010-05-28 Den s policií ČR (zpráva policie)454 KB
2010-05-28 Policisté (Jiří Pelc - reportérská zpověď)8.78 MB
2010-06-29 Předání studie žáků KAPatelieru4.8 MB
2010-12-15 Závěrečné vyhodnocení10.02 MB