Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Projekt Čtenářství

– kategorie:

Projekt se uskutečnil díky dotaci ve výši 46 800 Kč poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Motto projektu

Čtení je bránou k vědění, aneb tu knihu si musím přečíst.

Cíle projektu

 • zmapovat, o čem by žáci rádi četli
 • vybavit školní knihovnu zajímavými knihami
 • naučit žáky pracovat s literárním textem

Aktivity

 • Kniha, kterou mám nejraději
 • Myšlenková mapa – o čem chceme číst
 • Nákup knih
 • Návštěva knihovny
 • Spíme ve škole a čteme si před spaním
 • Autorské čtení žáků 2. stupně dětem na 1. stupni, prezentace knih
 • Projektový den Pohádka
 • Fotografie literárních hrdinů
 • Výtvarné práce
 • Výstava

Projektový den Pohádka

Nejoblíbenějšími knihami jsou Harry Potter od J. K. Rowling, Povídání o pejskovi a kočičce od bratří Čapků a Letopisy Narnie od C. S. Lewise.

Část poskytnutých peněz byla věnována na nákup 234 knih do školní knihovny.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Poděkování

Zvláštní poděkování patří paní Nepovímové z dětského oddělení SKKS a paní Dostálové, majitelce Knihkupectví DDD.