Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Projekt speciální třída

– kategorie:

Naše škola má od 1. až po 8. ročníky třídy pro žáky s SPU a dalšími poruchami chování a učení. Máme i žáky jinak handicapované a snažíme se je připravovat na život a zjednodušit jim start do života.

Cílem projektu je vybavit tuto třídu pomůckami tak, aby ji mohli žáci i jejich rodiče (i široká veřejnost) v odpoledních hodinách využít k přípravě na vyučování a také nápravě problémů, se kterými se žáci potýkají.

V odpoledních hodinách bychom chtěli tuto vybavenou třídu poskytnout všem, kteří potřebují doučování nebo chtějí za pomoci pedagoga vypracovat zadané úkoly, připravit se na nastávající výuku, anebo potřebují pomoc s výukou a nápravou, která s SPU souvisí.

Třídu bychom tak chtěli doplnit o speciální pomůcky – výukové materiály, kopírku, tiskárnu, laminovací zařízení, scanner, tablet a notebook s programy odpovídajícími potřebám žáků s SPU.

Počítáme s tím, že rodiče i děti budou mít možnost navštěvovat tuto třídu v odpoledních hodinách 1–2× týdně a zdarma.

V současné době je třída vybavena novým nábytkem a disponuje interaktivní tabulí a internetem. Kapacita třídy je maximálně dvacet osob. Tato třída během dne slouží k výuce žáků s SPU. Vzhledem k tomu, že je škola v centru města, je dobře dostupná všem obyvatelům města.

Jak mohu pomoci?

Video s naší prezentací si prohlédněte na Youtube a hlasovat pro projekt můžete na webu www.podilej.se.

PřílohaVelikost
Projekt speciální třída478.2 KB