Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd

– kategorie:

Do prvního ročníku byli přijati:

  • CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 9, CH 10, CH 11, CH 12

  • Š 1, Š 2, Š 3, Š 4, Š 5, Š 6

  • M 1, M 2, M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 11

  • N 2, N 4, N 5, N 7, N 9, N 12

  • H 1, H 3, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10, H 11, H 12

  • Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6, Z 7, Z 8, Z 9, Z 10, Z 11

  • B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, B 7, B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, B 13

Přijatí žáci s žádostí o odklad školní docházky:

  • H 2, H 4, CH 14, CH 15, M 10, M 12, M 7, M 9, N 1, N 3, N 6, N 8, N 10, N 11, N 13, Z 12, Z 13, Z 14

Žádost o zaškolení:

  • CH 13