Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Platba stravného přes bankovní účet

– kategorie:

Postup

 1. Rodič (zákonný zástupce) oznámí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu a nahlásí VŠJ číslo účtu, ze kterého bude platba inkasem prováděna.
 2. Rodič (zákonný zástupce) obdrží od VŠJ evidenční číslo strávníka = variabilní symbol

Rodiče zajistí

 • povolení k inkasu, číslo účtu školy 107 – 1349740217/0100
 • zadání variabilního symbolu – evidenční číslo strávníka
 • platby budou odepisovány z vašeho účtu vždy ke 20. dni měsíci, vždy na následující měsíc – např. v lednu na únor.
 • platby budou odváděny pouze za varné dny v měsíci – např. v lednu vaříme 21 dní × cena za oběd podle kategorie strávníka
 • pokud nebude dostatek finančních prostředků na vašem účtu, stravné nebude připsáno na kartu strávníka, tudíž musíte zakoupit stravné v hotovosti
 • odhlásit oběd můžete telefonicky nebo osobně vždy 1 den dopředu do 14 hodin
 • přeplatky budou převáděny do dalších měsíců, popřípadě vráceny na konci školního roku na účet.
 • nelze platit trvalým příkazem
 • možnost platit obědy v hotovosti zůstává zachována