Třídní učitelky

  • 1. A: Mgr. Jana Šťastná
  • 1. B: Mgr. Radka Janišová
  • 1. D: Mgr. Martina Klímová

Organizace prvního vyučovacího týdne

Sraz před školou je v 7.40 (vlevo od vchodu do školy na trávníku). Rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy (dovolí-li to aktuální epidemiologická situace). Z důvodu bezpečnosti dětí žádáme zákonné rodiče, popř. jiný doprovod, aby od 2. 9. nevstupovali s dětmi do prostoru šaten. Třídní paní učitelky budou žáky vyzvedávat před školou.

Vyučovací doba

  • Středa 1. září – 8:00 – 8:45
  • Čtvrtek 2. září – 8:00 – 9:40
  • Pátek 3. září – 8:00 – 10:45
  • Od pondělí 6. 9. – vyučování dle rozvrhu

Pokud si žáky nebudete vyzvedávat po vyučování, mohou navštěvovat školní družinu. Musí být přihlášeni do školní družiny a mít zakoupeny obědy ve školní jídelně.

Školní družina

Školní jídelna

Pro stravování ve školní jídelně je nutné vyplnit přihlášku. Podrobné informace jsou zde.

Schůzka rodičů s třídní učitelkou

Schůzka třídních učitelek proběhne v týdnu od 6. 9. do 10. 9. 2021 podle situace. Budete informováni 1. září. 

Pomůcky pro první třídu

Seznam pomůcek pro první třídu