Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v termínu 1. 4. až 30. 4. 2021.

Informace k zápisu

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole jedním ze tří způsobů:

 1. Přihlášku je také možné vyplnit a odeslat elektronicky v aplikaci Zápisy online (možnost vyplnění od 1. 4. 2021). Údaje uvedené v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce) při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.
 2. Přihlášku je možné stáhnout z našich stránek a vyplněnou odeslat datovou schránkou (hacv78y), e-mailem s elektronickým podpisem na adresu michalikova@8zscv.cz nebo poštou (Základní škola Chomutov, Školní 1480, Školní 1480, 430 01 Chomutov). Údaje uvedené v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce) při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.
 3. Pokud nelze přihlášku poslat, je možné ji osobně přinést ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2021 do kanceláře školy (1. stupeň, Beethovenova ulice) v čase od 8 do 14 hodin. Při osobním předání bude ověřen rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (nutno přinést s sebou).
 4. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2020, musí přihlásit dítě k zápisu.
 5. Po přihlášení dítěte obdržíte registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých nebo nepřijatých dětí.

Kritéria pro příjímání žáků

Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy do kapacitní možnosti základní školy:

 • Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 6 města Chomutova.
 • Dále budou přijímáni žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Chomutov, Školní 1480 sourozence.
 • Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod.

Přihláška ke stažení

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte (sken, fotografie, prostá kopie).

Jak na odklad školní docházky

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu.
 • K vyšetření školní zralosti dítěte je třeba se objednat zákonným zástupcem:
  • v pedagogicko-psychologické poradně nebo
  • ve speciálním pedagogickém centru
 • Rozhodnutí přineste s sebou k zápisu a současně přineste doporučení pediatra.

Třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud zvažujete na doporučení školského poradenského zařízení  ( pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) zařazení dítěte do třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přineste uvedené doporučení.

V těchto individuálních případech se dostavte k zápisu ve dnech 14. 4. – 15. 4. 2021, nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle  474 331 000 (Mgr. Ludmila Michalíková, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň, kancelář v budově školy v Beethovenově ulici.)

V případě nejasností volejte na telefonní číslo 474 686 138.

Vlasta Marková,
ředitelka školy