Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2, odst. 5 vyhlášky č. 16./2005 Sb. o organizaci školního roku, v platném znění,  vyhlašuji na 29. a 30. 6. 2020 volné dny. V provozu nebude škola, školní družiny ani školní jídelna.

Mgr. Vlasta Marková