Přijímací zkouška z matematiky proběhne 8. 6. 2020 v době od 8:00 a 8:15 v budově školy ve Školní ulici. Žáky si před školou postupně vyzvedne pověřená osoba. Přihlášení žáci z 5. ročníků budou rozděleni do dvou skupin podle učeben, kde zkouška proběhne: učebna č. 5 a interaktivní učebna.

Do které skupiny je žák zařazen, se dozví v týdnu od 1. 6. 2020 od své třídní učitelky. S sebou si žáci vezmou psací a rýsovací potřeby a roušku. Zkouška trvá jednu hodinu.

Žáci, kteří od 25. 5. 2020 nenavštěvují školu a tedy neodevzdali čestné prohlášení, přinesou toto prohlášení s sebou podepsané jedním z rodičů. Žáci, kteří navštěvují školu, budou po skončení zkoušky předáni do svých tříd. Ostatní žáky si vyzvedne doprovod u hlavního vchodu školy ve Školní ulici, nebo půjdou sami domů.

Držíme všem zájemcům palce, aby při zkoušce uspěli.

Přílohy

Jana Honsová, zástupkyně ředitelky, vyučující matematiky
Vlasta Marková, ředitelka školy