Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
proběhne předávání zápisových listů, které jsou nutné pro ukončení přijímacího řízení na SŠ. Vždy od 9.00 do 11.00 v těchto termínech:

  • Pondělí 20. 4. 2020 – žáci 9. C a žáci vycházející z nižších ročníků
  • Úterý 21. 4. 2020 – žáci 9. A a 9. B

Náhradní termín je čtvrtek 23. 4. 2020.

Předávání proběhne v budově školy. Žádáme proto o maximální bezpečnost – rouška, rukavice, vlastní propiska a eurodesky. Lístek může být předán žáku nebo zákonnému zástupci. Pokud jste v karanténě, informujte školu, předání proběhne jiným způsobem.

Zápisový lístek je nutné dovyplnit – název a adresu SŠ + obor, pro který jste se rozhodli, datum a podpisy. Vyplněný zápisový list pošlete poštou nejpozději do 10 dnů od obdržení Rozhodnutí o přijetí na zvolenou SŠ.

Případné dotazy posílejte na e-mail hrudkova@zakladni-skola.cz. Šťastnou volbu přeje vaše výchovná poradkyně.

Mgr. Olga Hrudková