Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto náhradním termínu: 20. 4. až 30. 4. 2020.

Informace k zápisu

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole jedním ze tří způsobů:

  1. Přihlášku je také možné vyplnit a odeslat elektronicky v aplikaci Zápisy online (možnost vyplnění od 2. 4. 2020). Údaje uvedené v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce) při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.
  2. Přihlášku je možné stáhnout z našich stránek a vyplněnou odeslat datovou schránkou ( hacv78y), e-mailem s elektronickým podpisem na adresu markova@zakladni-skola.cz nebo poštou (Základní škola Chomutov, Školní 1480, Školní 1480, 430 01 Chomutov). Údaje uvedené v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce) při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.
  3. Pokud nelze přihlášku poslat, je možné ji osobně přinést ve dnech 29. 4. až 30. 4. 2020 do kanceláře školy ve Školní ulici v čase od 8 do 14 hodin. Při osobním předání bude ověřen rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (nutno přinést s sebou).

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu.

Přihláška ke stažení

Jak na odklad školní docházky

  • Pokud zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, je nutné při zápisu do 1. třídy předložit zprávu školského poradenského zařízení s doporučením o odkladu.
  • K vyšetření školní zralosti dítěte je třeba se objednat zákonným zástupcem:
    • v pedagogicko-psychologické poradně nebo
    • ve speciálním pedagogickém centru
  • Rozhodnutí přineste s sebou k zápisu a současně přineste doporučení pediatra.

Třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud zvažujete na doporučení školského poradenského zařízení  ( pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) zařazení dítěte do třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přineste uvedené doporučení.

V těchto individuálních případech se dostavte k zápisu ve stanovených dnech 29. 4 – 30. 4. 2020, nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle  474 331 000 (Mgr. Ludmila Michalíková, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň, kancelář v budově školy v Beethovenově ulici.)

V případě nejasností volejte na telefonní číslo 474 686 138.

Pokyny k zápisům do prvního ročníku od zřizovatele školy (MS Word): Zápis do prvního ročníku

Vlasta Marková,
ředitelka školy