Prosíme rodiče, kteří platí stravné přes bankovní účet a nadále chtějí pokračovat v platbách ve školním roce 2019/2020, aby do 28června 2019 vyplnili přihlášku ke stravování spolu s informovaným souhlasem a odevzdali u vedoucí školní jídelny. Pokud tak neučiní, budou platby inkasem zablokovány a stravné na září bude možné zaplatit pouze v hotovosti.

28. 6. 2019 bude oběd vydáván od 11 do 13 hodin.

Od nového školního roku 2019/2020 dojde ke zvýšení sazeb stravného:

  • žáci (7–10 let): 25 Kč
  • žáci (11–14 let): 28 Kč
  • žáci (15 a více let): 35 Kč
  • zaměstnanci:   35 Kč

Stravné hrazené v hotovosti bude možné zaplatit již od 26. srpna 2019 v kanceláři vedoucí školní jídelny.