Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

l

Distanční vyučování

Podklady pro distanční výuku jsou k dispozici ve službě MS Teams.

Naše fotogalerie

Domů

T-Mobile Olympijský běh

Již několikrát se žáci prvního stupně zapojili do celorepublikové soutěže T-Mobile Olympijský běh. Letos proběhl závod 9. září v městském parku a zúčastnily se ho první, druhé a třetí třídy. Žáci zde předvedli své běžecké dovednosti. Sportovní atmosféra byla podpořena...

číst více

Ředitelské volno 27. září 2021

Vážení rodiče, oznamuji, že na pondělí 27. září 2021 vyhlašuji ředitelské volno. Na ředitelské volno navazuje státní svátek 28. září 2021. Škola, školní družina ani školní jídelna nebudou v provozu. Obědy budou všem na den 27. září 2021 odhlášeny. Vlasta...

číst více

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně

Přijmeme pomocnou sílu do školní kuchyně na zkrácený úvazek 4 hodiny denně, Základní škola, Školní 1480, Chomutov. V případě zájmu kontaktujte od 6.00 do 11.30 a od 14.00 do 14.30 vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 474 629 221.

číst více

Nejsem sám, kamarády mám

Dne 6. září 2021 proběhl v 1. A, 1. B a 1. D adaptační projekt s názvem Nejsem sám, kamarády mám, ve kterém bylo cílem se seznámit se svými spolužáky a najít si nové kamarády. Své kamarádství spojili žáci náramky, které si sami vyrobili z korálků a mezi sebou...

číst více

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, žáci a žákyně, prázdniny jsou u konce a blíží se začátek školního roku, a proto několik informací k prvním dnům ve škole: Škola Ve dnech 1., 6. a 9. září bude probíhat na začátku první hodiny testování antigenními testy.Testovat se nemusí žáci, kteří se...

číst více

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

Ředitelka základní školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb, vyhlásila volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v obou budovách školy (Beethovenova, Školní) dne ve dnech 22.–24. 6. 2021. Volební komise, v souladu s volebním...

číst více

Den na vodě

Den na vodě si ještě před prázdninami užili deváťáci Základní školy ve Školní ulici. Ve spolupráci s oddílem kanoistiky Sportclubu 80, za dohledu zkušených vodáků, děti na vlastní kůži zažily, jak rychle jede dračí loď, když celá posádka lodi spolupracuje a všichni...

číst více

Informace pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Třídní učitelky 1. A: Mgr. Jana Šťastná1. B: Mgr. Radka Janišová1. D: Mgr. Martina Klímová Organizace prvního vyučovacího týdne Sraz před školou je v 7.40 (vlevo od vchodu do školy na trávníku). Rodiče mohou jít s dětmi do budovy školy (dovolí-li to aktuální...

číst více

Kultura sjednocuje a pomáhá

Po dlouhé kulturní pauze se nám podařilo vyrazit s žáky z 6. D. do městské galerie Špejchar, kde jsme se mohli seznámit s díly Vladimíra Nováka. Pan učitel Michal Křeček dětem vytvořil úkoly pro chytré hlavičky a žáci měli možnost se nad jednotlivými díly zamyslet a...

číst více

Druháčci psali poprvé dopis domů

Nejprve jsme si vyrobili dopisní papír pomocí bublifuku a potravinářského barviva a napsali vzkaz. Nadepsali jsme obálky a vůbec poprvé hodili psaní do poštovní schránky. Nejtěžší bylo udržet několik dní tajemství před maminkou. Překvapení bylo...

číst více

Země – Klíč pro život

Děti z 6. D pod vedením Mgr. Michala Křečka a asistentky Kateřiny Vyhlasové pracovaly na projektu zaměřeném na klimatické změny. Projekt je propojený s mottem naší školy „Škola – klíč pro život“ aneb Země – je klíč pro život. K vytvoření postav...

číst více

Projektový den Až se sejdeme ve škole

V prvních týdnech po návratu do školy z distanční výuky, proběhl ve škole na 1. stupni v rámci prevence projekt nazvaný Až se sejdeme ve škole. Žáci si v prvních dnech, kdy se po dlouhé době opět viděli se svými kamarády, obnovovali pomocí her a...

číst více

Provoz školy od 24. května 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,od 24. května 2021 navštěvují školu žáci všech ročníků. Testování žáků na Covid-19 bude probíhat 1× týdně (v pondělí). Nadále platí nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor). V provozu bude školní družina, jídelna a...

číst více

Pěstování rostlin

Žáci 7. D v hodinách přírodopisu sázeli různé druhy semínek jako slunečnice, čočka, řeřicha, paprika, rajčata a mnoho dalších. Žáci měli možnost pozorovat vývoj rostliny od semena přes klíček až po rostlinu. Naučili se základním pravidlům při práci s rostlinkami a...

číst více

Provoz školy od 17. května 2021

Výuka Od 17. května budou chodit do školy všichni žáci prvního stupně. Na druhém stupni bude pokračovat rotační výuka: 6. a 8. ročník: distanční výuka (žáci zůstávájí doma)7. a 9. ročník: prezenční výuka (žáci jsou ve škole) Školní družina Školní družina bude fungovat...

číst více

Výuka od 10. května 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata, od 10. května 2021 nastoupí do školy žáci druhého stupně na tzv. rotační výuku. Vždy jeden týden budou žáci ve škole, druhý týden bude výuka probíhat distančně (žáci budou doma). V týdnu od 10. května 2021 nastoupí do školy žáci 6. a...

číst více

Den Země

Den Země (22. dubna) je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem je připomenout dětem potřebu uvědomění si ochrany přírody. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme si našli čas na oslavu Země a tak jsme se...

číst více

Testování před přijímacími zkouškami

Vážení zákonní zástupci a žáci, došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na střední školy se budou konat mezi 3. a 19. květnem 2021. Přesné datum, čas a organizaci přijímací zkoušky se uchazeč dozví od příslušné střední školy. Náhradní termín je...

číst více

Co se děje v prázdné třídě 2. A

Žáčci 2. A popustili uzdu fantazie a vymýšleli, co se asi děje ve třídě, když tam nikdo není. Byla jedna prázdná třída.V té třídě ležela na zemi křída.Na křídu padal prach.Domča z toho dostal strach.V tu chvíli na učitelku nechtěně baf. Dominik Duda Byla jednou jedna...

číst více

Testování žáků na COVID-19

Přítomnost žáků na prezenční výuce od 12. dubna 2021 je podmíněna účastí žáka na testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny. Testování probíhá tzv. samoodběrem, tj. žáci je provádí sami. U žáků 1.–3. ročníku je možná účast...

číst více